Vinotéka

• označenie predajne – Vinotéka
• kombinácia tlačenej fólie s lamináciou a vision fólie