RONNIE GYM

• označenie na fasáde
• tlačená fólia s lamináciou 5000x900mm
• komatexová doska s tlačenou fóliou a lamináciou 3000x3000mm

  • CLIENT RONNIE GYM
  • YEAR 2014
  • WE DID grafiky, logo, letáky, billboardy, polepy
  • CATEGORY