IRON WOOD

• polep Ford Transit
• kombinácia tlačenej autofólie s lamináciou a rezanej fólie