EDIS COMP

• označenie prevádzky
• kombinácia tlačenej fólie s lamináciou a vision fólie