ANATEX

• 3D logo z extrudovaného polystyrénu
• natierané akrylovými farbami